Nöjd medlem

LRF vill bli ännu bättre på att driva landsbygdens och dina frågor. Därför skickas varje år medlemsundersökningen Nöjd Medlem ut till drygt 5 000 slumpvis utvalda medlemmar.

Resultatet av undersökningen presenteras därefter på lrf.se, där man bland annat får reda på hur nöjda medlemmarna är med LRF, vad de tycker om sitt medlemskap och vad de vill att LRF ska bli bättre på.

Läs mer om Nöjd medlem

Medlemspanelen

LRF har en webbaserade medlemspanel där du som medlem kan vara med och påverka verksamheten.

Läs mer