För en medlemsorganisation som LRF är det väldigt viktigt att veta vad medlemmarna tycker. Undersökningen Nöjd Medlem har därför gjorts regelbundet sedan 1998.

Medlemmarna har höga förväntningar på LRF. Undersökningen visar vad som behöver göras för att öka deras nöjdhet. Förbättringsförslagen gäller både hur LRF jobbar och vilka frågor LRF bör jobba med.

När det gäller arbetssättet visar undersökningen att de största framgångsfaktorerna är möjligheterna för medlemmarna att påverka LRFs verksamhet och medlemskommunikation.
När det gäller vad LRF jobbar med, så är den största förbättringspotentialen inom områdena stöd och råd (till exempel genom att bistå med kompetens vid företagsutveckling), politisk påverkan och opinionsbildning.

Medlemmarna är däremot mer nöjda med LRFs arbete inom äganderättsfrågor, energipolitik och förutsättningarna för animalieproduktion.