Var med på våra webbinarier, webbsända seminarier, hemma hos dig. Ny webbteknik gör att du inte bara kan se och höra föreläsarna utan också ställa frågor och vara med i diskussioner. Tekniken är enkel, du går enkelt in i mötet via en länk du klickar på. Webbinarierna hålls av LRFs experter inom varje område och är exklusiva för LRF-medlemmar.

För mer information och anmälan, se LRFs kalendarium under Utbildning.

Har du missat tidigare webbmöten? Se dem här!

Här är alla tidigare webbinarier samlade.

Så här ser planen ut för resten av 2017

 

Vattenhushållning 7 juni, kl. 19.00–20.00.

Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Intresset för grundförbättrande åtgärder som dessa hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. Och många av landets cirka 50 000 dikningsföretag har inte längre fungerande styrelser eller en aktuell kostnadsfördelningslängd. Ett dike är en vattenanläggning som ger ägarna både rättigheter och skyldigheter att underhålla. På mötet beskriver Jon Wessling och Markus Hoffman vad regelverket säger om underhåll och vi svarar på de vanligaste frågorna om hur ett dikningsföretag bäst kan aktiveras.

Anmäl dig här.

I samarbete med