Var med på våra webbinarier, webbsända seminarier, hemma hos dig. Ny webbteknik gör att du inte bara kan se och höra föreläsarna utan också ställa frågor och vara med i diskussioner. Tekniken är enkel, du går enkelt in i mötet via en länk du klickar på. Webbinarierna hålls av LRFs experter inom varje område och är exklusiva för LRF-medlemmar.

För mer information och anmälan, se LRFs kalendarium under Utbildning.

Har du missat tidigare webbmöten? Se dem här!

Här är alla tidigare webbinarier samlade.

Så här ser planen ut för resten av 2017

 

Resurseffektivitet och klimat -  11 april, kl. 19.00–20.00. 

Hur ska vi kunna producera mer mat och energi och samtidigt bidra till klimatutmaningen och en bättre självförsörjning? Vad betyder resurs-effektivitet? Hur arbetar LRF med en fossilfri framtid? Det och mycket annat tas upp under webbinariet med Elina Matsdotter expert på klimat- och energipolitik, och Niklas Bergman expert inom resurseffektivisering.

Anmäl dig här.

LRF Företagarakademi - 25 april, kl. 19.00–20.00.
Hur kan företagare göra en bättre riskanalys med hjälp av omvärldsbevakning är bla. frågor som kommer tas upp under webbinariet med Christian Nordenskjöld LRF och Stefan Nypelius från LRF Konsult.

Anmäl dig här.

Äganderätt - 9 maj, kl. 19.00–20.00. 
Kunskapen om förhållandena på landsbygden och villkoren för den som arbetar och försörjer sig på sin egen mark minskar i takt med urbaniseringen. Det finns också en ökad vilja hos många i samhället att lägga restriktioner på mark de inte själva äger. Denna utveckling vill LRF möta och det är bakgrunden till den äganderättsförstärkning som LRF påbörjade 2015. Lyssna på äganderättsexpert Björn Galant som berättar om LRFs nuvarande och framtida arbete med äganderättsfrågor.

Anmäl dig här.

Framtida CAP - 23 maj, kl. 19.00–20.00.
År 2021 påbörjas en ny finansiell sjuårsperiod för EU och det innebär också att det troligen blir förändringar av EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP). EU-kommissionen ska komma med förslag på ändrade regler någon gång under vintern 2017/2018. Under seminariet kommer Sofia Björnsson berätta lite grand om de diskussioner som förs i Bryssel och Sverige och vad EU-kommissionen kan tänkas komma med för förslag. 

Anmäl dig här.

Vattenhushållning 7 juni, kl. 19.00–20.00.
Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Intresset för grundförbättrande åtgärder som dessa hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. Och många av landets cirka 50 000 dikningsföretag har inte längre fungerande styrelser eller en aktuell kostnadsfördelningslängd. Ett dike är en vattenanläggning som ger ägarna både rättigheter och skyldigheter att underhålla. På mötet beskriver Jon Wessling och Markus Hoffman vad regelverket säger om underhåll och vi svarar på de vanligaste frågorna om hur ett dikningsföretag bäst kan aktiveras.

Anmäl dig här.

I samarbete med