Du får då möjligheter att jobba för att uppnå dina mål, och förändra och förbättra villkoren för de gröna näringarna och alla som jobbar där. LRFs lokalavdelning är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt. Om man håller ihop och jobbar tillsammans för de saker man vill uppnå så kan man nå långt.

Läs mer om hur du kan påverka genom din lokalavdelning.