Skörd, bild från Unsplash. Foto: Johny Goerend

Tänk om

Tänk om är LRFs satsning efter sommarens torka och bränder för att förstärka och stödja LRFs påverkansarbete, för att stärka företagarmedlemmens långsiktiga konkurrenskraft. Projektet har tre stora delar; Kraften i landet, Reformagenda och en bred opinionssatsning.

Kontakta oss!

Har du frågor om projektet Tänk om, eller vill ge dina synpunkter? 

Välkommen att ta kontakt med våra projektmedarbetare.

Rebecca Källström, projektchef Tänk om                                  Malin Engdahl, projektledare Kraften i landet       
rebecca.kallstrom@lrf.se, tel 08-787 53 65                                 malin.engdahl@lrf.se, tel 0480-49 64 01                                                                     

Carl von der Esch, projektledare Reformagendan                     Sofia Lindblad, projektledare opinionssatsningen
carl.von.der.esch@lrf.se, Tel 08-878 51 24                                   sofia.lindblad@lrf.se, tel 08-787 58 90