Skörd, bild från Unsplash. Foto: Johny Goerend

Tänk om

Tänk om är LRFs satsning efter sommarens torka och bränder för att förstärka och stödja LRFs påverkansarbete, för att stärka företagarmedlemmens långsiktiga konkurrenskraft. Projektet har tre stora delar; Kraften i landet, Reformagenda och en bred opinionssatsning.

Kontakta oss!

Har du frågor om projektet Tänk om, eller vill ge dina synpunkter? 

Välkommen att ta kontakt med våra projektmedarbetare.

Rebecca Källström, projektchef Tänk om                                  Caroline Andersson, projektledare Kraften i landet       
rebecca.kallstrom@lrf.se, tel 010-18 44 489                               caroline.andersson@lrf.se,  tel 010-18 44 210                                                             

Carl von der Esch, projektledare Reformagendan                    Sofia Lindblad, projektledare opinionssatsningen
carl.von.der.esch@lrf.se, Tel 010-18 44 208                                 sofia.lindblad@lrf.se, tel 010-18 44 511