Skörd, bild från Unsplash. Foto: Johny Goerend

Tänk om

Tänk om är LRFs satsning efter sommarens torka och bränder för att förstärka och stödja LRFs påverkansarbete, för att på så sätt stärka företagarmedlemmens långsiktiga konkurrenskraft.