Checklista

Checklista inför aktivitet

Budskapsplattform 

Budskap som LRF vill föra fram under vecka 47. Dokumentet innehåller även frågor och svar.

Du hittar dokumentet här

Faktaunderlag

1. Varför är svenska livsmedel ett hållbart val?

2. Varför är det viktigt att inte bygga bort jordbruksmarken?

3. Hur bidrar skogsbruket till en hållbar framtid?

4. Varför är lönsamheten i jordbruket viktig för den biologiska mångfalden?

5. Varför behöver Sverige producera mer livsmedel?

Återrapportering

Återrapporteringsmall för kommungrupp

Återrapporteringsmall för regionkontoret

 

Annat som kan vara bra att ha:

Beräkna skogens klimatnytta

Här hittar du länkar och information om hur man kan beräkna skogens klimatnytta.

Kommunfakta

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner.

Hållbarhetsquiz

Här hittar du ett hållbarhetsquiz som kan användas vid mötet, eller för egen del för att lära sig snabba fakta.

Du hittar vårt quiz här
Svaren hittar du här

Läs mer

Det finns mer fakta om det gröna näringslivet och klimatet på lrf.se/klimat. Ett särskilt tips är vår sida med siffror om klimat, mat och skog.