Jag bryr mig - logga

Bra argument för svensk livsmedelsprouktion!

Vi, Sveriges bönder vill visa på de komplexa samband som är en del av vår vardag. Vi vill även passa på att lyfta varför vi är så stolta över den mat vi producerar i Sverige. Här hittar du fakta och argument för att välja svensk mat! Mer info finns också på sajten www.sverigesbönder.se