Skogsseminarium Östersund

Ökad skogstillväxt ger flexibilitet i framtiden

Vad betyder de nya användningsområdena av skogsråvaran för skogsägarna? Det området fördjupade sig LRF i vid ett seminarium i Östersund. Här kan du läsa ett sammandrag, se en kortare film eller ta del av inspelade föredrag var för sig.