Presentation till uppstartsträffar

Presentation av Vecka 47 2020. Vad ska vi göra och hur?

Lobbyskola för kommungrupper

Film: webbinariet "Lobbyskola för kommungrupper"

Presentationer som visas under Lobbyskolan

Webbinarium  - sociala medier för kommungrupper

Sociala medier för kommungrupper med Emanuel Karlsten
(Inspelat av LRF Jönköping/Sydost)

Filmer om påverkansarbete och hållbarhet med Jens Berggren

Filmerna om skog, mat och biologisk mångfald passar bra att visa för politiker, beslutsfattare, konsumenter och allmänhet eller för att lära sig själv mer om ämnet. Filmen om att påverka vänder sig till dig som jobbar med påverkan mot politiker och andra.
Till LRF Mälardalens youtubekonto där filmerna finns!

Film - Tre tips till kommunpolitiker

Kommunpolitiker har stor makt att påverka framtiden i hållbar riktning. Här bjuder Beatrice Ramnerö, en av LRFs hållbarhetsambassadörer i norr på tre användbara tips.
Till LRF Norrbottens youtubekonto där filmen finns!

Checklista

Checklista inför aktivitet

Budskap

Till beslutsfattare

Budskap Hållbarhetskampanjen som uppmanar till handling (hela broschyren)

Budskap inklusive frågor och svar från 2019 - som fungerar i år med!

Faktaunderlag

1. Varför är svenska livsmedel ett hållbart val?

2. Varför är det viktigt att inte bygga bort jordbruksmarken?

3. Hur bidrar skogsbruket till en hållbar framtid?

4. Varför är lönsamheten i jordbruket viktig för den biologiska mångfalden?

5. Varför behöver Sverige producera mer livsmedel?

Återrapportering

Återrapporteringsmall för kommungrupp (ppt)

Återrapporteringsmall för regionkontoret (ppt)

Återrapporteringsmall för kommungrupp (word)
(kontaktperson anges av regionkontoret)

Annat som kan vara bra att ha:

Beräkna skogens klimatnytta

Här hittar du länkar och information om hur man kan beräkna skogens klimatnytta.

Kommun- och regionfakta

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner.

Det gröna näringslivet 2020.pdf

Tabell med länsstatistik.xlsx

Hållbarhetsquiz

Här hittar du ett hållbarhetsquiz som kan användas vid mötet, eller för egen del för att lära sig snabba fakta.

Du hittar vårt quiz här
Svaren hittar du här

Läs mer

Det finns mer fakta om det gröna näringslivet och klimatet på lrf.se/klimat. Ett särskilt tips är vår sida med siffror om klimat, mat och skog.