Vad gör LRF för att stötta nya vegetabiliska produkter?

- Vi satsar på växtförädling. Det handlar om att utnyttja gamla sorter och att ta fram nya sorter.  Den grödan som kommit längst är åkerböna. På Gotland och Öland har man odlat kidneybönor. Nu finns också svenskproducerade svarta bönor och yin-yangbönor bland annat.

Proteinskiftet.

- Globalt behöver vi minska köttkonsumtion. För svensk del ser det annorlunda ut. Vi har en av de mest klimateffektiva köttproduktionerna och vi har världens bästa och miljövänligaste bönder. Vi på LRF anser att vi ska öka produktionen på vegetabilier, grönsaker och kött i Sverige och minska på importerat kött.

Klimatutsläpp.

- Visst är köttkonsumtionen mer resurskrävande men det finns en annan sida av myntet som ofta glöms bort. Kossor exempelvis äter till störst utsträckning gräs från vallodling som binder 3 miljoner ton koldioxid. Det kommer inte fram i de här analyserna om matens klimatpåverkan. Vi måste bli bättre på att mäta och utveckla system kring statistiken. På många håll i världen och i Sverige så är det bristfälligt.

Vegetariskt.

- Man ska vara medveten om att växtproduktionen är beroende av djurproduktion. För att odla vegetabilier måste du tillföra näringsämnen och det mest hållbara är gödsel. Det behövs både ock! Det behövs fler betande djur i Sverige så vi når andra miljömål som biologisk mångfald och värnandet av våra artirika naturbetsmarker. Både vi och Naturvårdsverket tycker att vi ska ha fler betesmarker.

WWFs mål att halvera köttkonsumtionen till 2030. 

- Vi tror att det är bättre att som intresseorganisation fokusera våra krafter på att få en hållbar produktion i Sverige än att styra vad människor ska äta. Och det gäller all produktion. Stort fokus för oss nu är att fasa ut fossil energi. Det står för mer än 75 procent av växthuseffekten. En annan viktig aspekt: Slösa ej med maten. Minska avfallet.