Läs mer om skogens nytta för miljö och ekonomi här.