Det finns 290 kommuner i Sverige och cirka 270 kommungrupper inom LRF. Kommungruppens viktigaste uppgift är att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken. Kommungruppen ska ta tillvara lantbrukets och landsbygdens intressen gentemot den kommunala organisationen och andra aktörer inom kommunen.

Det innebär att kommungruppen ska känna till vad som är på gång i kommunen och vad som kommer att beslutas under den närmaste tiden när det gäller företagen inom de gröna näringarna. Att finnas med som remissinstans samt att ha etablerade kontakter med kommunledningen är viktigt i kommungruppens påverkansarbete.

Kommungrupperna kan vara organiserade på väldigt skiftande sätt, undantaget Västra Götaland som har stadgar för kommungrupper. Här hittar du stadgarna för Västra Götalands kommungrupper.

Även inom en region finns det ofta flera olika varianter, bland annat för hur kommungruppen väljs, vilket till stor del beror på att antalet lokalavdelningar i kommunerna skiljer sig åt.

Som stöd för kommungrupperna finns en arbetsordning som beskriver hur de kan organisera sitt arbete. För att ytterligare tydliggöra kommungruppernas och de förtroendevaldas uppdrag finns även tre enkla lathundar.

Dokumenten hittar du som pdf-filer till höger.