Kommunrapport

Ladda ned den bifogade excel-filen som heter Kommunrapport och välj sedan din kommun i rullistan uppe till höger. Då får du en rapport med tabeller och diagram där kommunens gröna näringar jämförs med länet och riket. 

Du kan skriva ut rapporten, den omfattar fyra sidor. De olika stapeldiagrammen går också att markera och kopiera in om du vill visa dem i till exempel PowerPoint.

De allra flesta uppgifter finns både i senaste upplaga och från år 2010, så att du kan se förändringen över tid.

Kommunstatistik

De fakta som finns i denna Excelfil ligger till grund för dokumentet ”Kommunrapport”. I dokumentet finns ytterligare fler faktauppgifter än de som rymdes i den ”Kommunrapport” som du kan använda i kommungruppens påverkansarbete. T.ex. åldersfördelningen på företagarna, antal av olika djurslag, fördelning på skogsägande mm.