Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Checklista inför lokalavdelningens årsmöte

Covid-19-rekommendationer för möten

Brev till valberedningen

Palle Borgströms hälsning till lokalavdelningarnas årsmöte

Föredragningslista Jönköping

Protokoll med manus

Silvernål nominering

Gröna hjärtat

Tips för överlämning ny styrelse.pdf

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Hållbarhetsquiz

Ska rapporteras:

Hämta och fyll i verksamhetsberättelse (kräver inloggning)

Här fyller du i din valrapport digitalt. (kräver inloggning)

OBS: En förutsättning för att aktivitetsstöd skall utbetalas till lokalavdelningen är att valrapport och verksamhetsberättelse inrapporteras digitalt senast den 14 december 2020.

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)