Hallands ordförandeklubba årsmöte

Årsmöte med lokalavdelningen

Här hittar du information och dokument inför lokalavdelningens årsmöten 2019.

Jobba efter checklistan

Allt som behöver göras inför, under och efter årsmötet listas i en checklista. Skriv ut och följ denna!

Ladda ner dokument nedan
Nedan finns dokument inför årsmötet. Alla som besöker sidan kan läsa och skriva ut.

Vissa dokument kan bara laddas ner och fyllas i av förtroendevalda
Vissa dokument kan bara laddas ner och redigeras av dig som är förtroendevald. De finns under Mina uppdrag och kräver inloggning. 

  • Valrapport
  • Verksamhetsberättelse
  • Medlemslistor

Observera att styrelsen ska fylla i valrapport och verksamhetsberättelse digitalt på webben. Gör detta senast den 19 februari för att få aktivitetsersättning till lokalavdelningen).

Dokument och information  

Har du frågor eller problem att ladda ner filer?
Kontakta LRF Hallands regionkontor: Lars-Anders Knutsson, 0346-71 69 69, lars-anders.knutsson@lrf.se