Vi beskriver uppdragen och rollerna i lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomen. Du kommer också att få möta Anna, Jakob och Lisa som är engagerade i LRF idag. Om du endast är intresserad av ett uppdrag kan du välja det.

Vi beskriver hur LRFs organisation ser ut och fungerar både på central och regional nivå. Du får tips om aktiviteter och information om verktyg som du kan ha användning av i ditt uppdrag.

Målet med utbildningen är att du ska veta hur du kan påverka, förstå vad uppdraget innebär men framför allt att du ser möjligheter och vill engagera dig!

Utbildningen tar cirka 45 minuter att genomföra.
Du kan stoppa och pausa när du vill!

Starta utbildningen