När du för första gången väljs in i en lokalavdelning, kommungrupp, regionstyrelse eller LRF Ungdomen bjuder din region in dig till en dag där du får träffa andra nyvalda. Tillsammans diskuterar ni ert uppdrag och får lära er mer om regionens verksamhet och LRFs arbete.

Under hela ditt förtroendeuppdrag erbjuds du sedan utbildningar och träffar med syfte att inspirera och utveckla dig i din roll som förtroendevald.

Finns det något särskilt område som du eller din styrelse skulle vilja utvecklas i?
Kontakta i så fall ditt regionkontor, eller vänd dig direkt till Studieförbundet Vuxenskolan.

Webbutbildning - Förtroendevald

En utbildning för dig som är ny förtroendevald eller intresserad av att engagera dig i LRF. Har du redan ett uppdrag kan du i denna utbildningen få tips och idéer när det gäller aktiviteter eller hur du bäst påverkar både politiker och LRF.

Läs mer och gå utbildningen här.

Film och kunskapstest om kooperation

Lär dig mer om det kooperativa företagandet i Sverige, och testa dina kunskaper.

LRF, och organisationen Svensk Kooperation, har tagit fram korta informationsfilmer om kooperationen i Sverige. Till filmerna finns också ett quiz, ett digitalt kunskapstest, om kooperation i stort, både i Sverige och internationellt. Filmerna finns här och frågesporten finns här