, ordförande för LRF:s lokalavdelning Mellanljusnan.

Förtroendevald i LRF

De förtroendevalda i LRF är organisationens ryggrad och själ. Som förtroendevald har du möjlighet att påverka och förbättra, både de gröna näringarna som helhet och LRF som organisation. Som förtroendevald kan du sitta i styrelsen i din lokalavdelning där du jobbar för bygden. I en kommungrupp jobbar du för de lokala näringspolitiska villkoren. I styrelsen på regional eller nationell nivå jobbar du på ett mer övergripande sätt för de gröna näringarna.