För att beställa inbjudningar, kallelser, e-post, sms eller annonser till Land:


Eftersom utskicken i största möjliga mån görs med B-post bör beställningen hos LRF Utskick och Layout göras senast 10 arbetsdagar innan utskicket ska nå medlemmen. För årsmötesutskick gäller 14 arbetsdagar.

Läs mer om hur utskickshanteringen fungerar till höger.

Mitt i byn-annonser i Land Lantbruk

Varje vecka finns möjlighet att få med aktiviteter i Lands Mitt i byn-annonser (mib). Syftet med dessa är att påminna/visa de aktiviteterna som görs runt om i landet just nu. En annons per aktivitet är praxis, om inte särskilda skäl föreligger.

LRF Media sätter sidorna för Mitt i byn-annonser redan 10 dagar innan tidningen kommer ut. Därför behöver vi beställningen senast onsdag* veckan innan den fredag du vill få annonsen införd i tidningen.
Tänk på att när du beställer ett utskick gör vi automatiskt en annons förutsatt att din beställning inkommit i tid.

* med få undantag beroende på Lands utgivningsdagar.
Läs mer om utgivningsdagar för Land till höger.