För att beställa inbjudningar, kallelser, e-post, sms eller annonser till Land:

Läs mer om hur utskickshanteringen fungerar till höger.

Mitt i byn lever kvar – under nya förutsättningar

LRF har beslutat att inte längre stå för Mitt i byn-annonseringen från centralt håll. LRF Media erbjuder från och med januari 2019 annonsering i Mitt i byn mot en kostnad av 300 kronor per annons. Kostnaden för denna tjänst, precis som övriga utskick, kommer tas från den regionala verksamheten. Det är därmed upp till varje region att bestämma hur de ställer sig till lokalavdelningarnas möjlighet att annonsera.

Det varierar hur regionerna ställer sig till detta beslut. Om regionen godkänt publicering i Mitt i byn beställer du annonserna, precis som tidigare, via LRF Utskick och Layout.

LRF Media sätter sidorna för Mitt i byn-annonser redan 10 dagar innan tidningen kommer ut. Därför behöver vi beställningen senast onsdag* veckan innan den fredag du vill få annonsen införd i tidningen.

* med få undantag beroende på Lands utgivningsdagar.
Läs mer om utgivningsdagar för Land till höger.