LRF Utskick och Layout bekräftar alltid beställningen till dig.

För att kunna ge en god service behöver LRF Utskick och Layout ha utskicksbeställningarna senast 10 arbetsdagar innan medlemmen ska mottaga inbjudan/kallelsen. Detta för att vi strävar efter att hålla nere kostnaderna och skicka med B-post.

När det gäller årsmöteskallelser behöver beställningen vara inskickad senast 14 arbetsdagar innan medlemmen ska mottaga kallelsen.

Utskicket går normalt till alla medlemmar (ett utskick/hushåll). Så ange här nedan om ditt utskick ska till en specifik grupp, till exempel till lantbruks- och/eller landsbygdsmedlemmar, kvinnor eller ungdomar.

Fält markerade med * måste fyllas i för att formuläret ska kunna skickas.