LRF Organisationsservice sköter utskick åt lokalavdelningar och kommungrupper i regionförbunden, registrering av de förtroendevaldas reseräkningar och valrapporter, administration i LRFs utbildningssatsning, medlemsstatistik och uttag av registeruppgifter.

Man tar även fram alla dokument inför lokalavdelningarnas årsmötessäsong. Organisationsservice tar också nya och tillfälliga arbetsuppgifter om du vill lägga kraft på annat än administrationen.

Verksamhetsansvar och ansvar för den tekniska förvaltningen av LRFs medlemsregister ligger också hos Organisationsservice, liksom den ekonomiska bokföringen av medlemsavgifter.

Kontakt

Sven-Olof Jansson, Chef Organisationsservice
Mobil: 072-510 21 64
Telefon: 08-787 59 05
E-post: sven-olof.jansson@lrf.se