LRF Utskick och Layout sköter utskick åt lokalavdelningar och kommungrupper i regionförbunden, registrering av de förtroendevaldas reseräkningar och valrapporter, administration i LRFs utbildningssatsning, medlemsstatistik och uttag av registeruppgifter.

Man tar även fram alla dokument inför lokalavdelningarnas årsmötessäsong. LRF Utskick och Layout tar också nya och tillfälliga arbetsuppgifter om du vill lägga kraft på annat än administrationen.

Verksamhetsansvar och ansvar för den tekniska förvaltningen av LRFs medlemsregister ligger också hos Organisationsservice, liksom den ekonomiska bokföringen av medlemsavgifter.

Kontakt

Helene Andersson, Chef Organisationsservice
Mobil: 070-675 61 62
Telefon: 0346-71 69 64
E-post: helene.andersson@lrf.se