Denna sida är exklusiv för förtroendevalda

Majs på fält

Fakta och argument

Här har vi samlat fakta och argument i en rad strategiskt viktiga och prioriterade LRF-frågor. Tanken är att du ska kunna hitta policydokument, ståndpunkter och argument som hjälper dig i ditt uppdrag för LRF. Behöver du stöttning eller specifik information i något ämne är du alltid välkommen att kontakta LRFs experter. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Du har nu kommit till en sida som är exklusiv för LRFs förtroendevalda.

De förtroendevalda i LRF är organisationens ryggrad och själ. Som förtroendevald har du möjlighet att påverka och förbättra, både de gröna näringarna som helhet och LRF som organisation. Som förtroendevald kan du sitta i styrelsen i din lokalavdelning där du jobbar för bygden. I en kommungrupp jobbar du för de lokala näringspolitiska villkoren. I styrelsen på regional eller nationell nivå jobbar du på ett mer övergripande sätt för de gröna näringarna.

Är du intresserad av att bli förtroendevald i LRF? Läs mer om vad det innebär och hur du gör.

Om du redan är förtroendevald så behöver du logga in längst upp till höger på sidan för att komma åt denna sida. Har du ännu inte skapat ett konto så gör du det längst upp till höger på sidan, tryck på "Logga in" och därefter på "Skapa ett konto".

Varmt välkommen!