Tillgången till telefoni och bredband är en av de viktigaste infrastrukturtjänsterna som alla har behov av. Ska vi kunna bo och driva företag och på landsbygden måste vi ha tillgång till telefoni och bredband. Just nu håller Telia Sonera på att montera ned det gamla telefonnätet, det så kallade kopparnätet, utan att avvecklingen synkroniseras med fiberutbyggnaden.  Något som får allvarliga konsekvenser för oss på landsbygden. Det har LRF påtalat länge.

LRF bejakar teknikskiftet i sig. Genom digitala lösningar kan våra medlemmar utveckla sina företag och leverera hållbara varor till hela landet och resten av världen. Men det är också en grund i ett demokratiskt samhälle att alla, oavsett vart vi bor, kan ta del av tjänster och varor genom modern IT-teknik. När Telia Sonera nu monterar ned kopparnätet utan att rimliga alternativ finns, svajar den rättigheten rejält. Att det som tas för självklart för boende i städer försvinner för många på landsbygden utan att några fullgoda alternativ är skandalöst!

I vissa kommuner tappar två tredjedelar av de boende på landsbygden sin fasta bredbandsuppkoppling och det är där våra medlemmar har sina företag.

I Nordanstig lägger Telia Sonera ned 67 procent av kopparnätet, vilket helt ändrar förutsättningarna  för kommunens företagare och invånare att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kunna ringa och använda bredband. Med de alternativ som finns blir prisökningen dramatisk. Dessutom vet vi att mobiltäckningen på landsbygden inte alltid är tillförlitlig.

Telia Sonera behöver ta ett större ansvar men det finns fler parter som måste ta en mer aktiv roll i detta. Till exempel myndigheterna Post och Telestyrelsen, PTS, och Jordbruksverket.  De behöver  vara mer drivande i samordningen och ställa krav på de olika operatörerna som finns på marknaden. Det är myndigheternas uppgift att säkerställa att det finns tillgång till säker telefoni och bredband oavsett vart du bor. Slutligen är det regeringen som måste sätta ned foten. Telia Sonera är ett statlig ägt bolag och genom ägardirektiv måste det gå att styra bolagets affärsutveckling så att olika samhällsinsatsers samordnas.

Vi har troligen bara sett början på nedmonteringen av kopparnätet. Därför söker LRF en dialog med regeringen för att få en förklaring på hur regeringen avser att säkerställa att hela samhället har tillgång till telefoni och bredband. Utredningar och politiker intygar att de vill se hela Sverige utvecklas – här kan de visa att de menar allvar.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF