Som inköpare av tre miljoner måltider varje dag har våra politiker och uppköpare i offentlig sektor stor möjlighet att påverka vad våra barn, sjuka och äldre äter. Det är ett stort ansvar. Men samtidigt som Sveriges bönder producerar livsmedel utifrån en ambitiös djurskyddslagstiftning kan våra barn, äldre och sjuka serveras offentlig mat från leverantörer som inte har tar samma hänsyn till djur om miljö. Det är orimligt och ren dubbelmoral.

En ny undersökning som LRF tagit fram visar till exempel att den svenska hårdosten blir allt mindre vanlig i de offentliga köken. 2012 serverades 33 procent svensk ost i de offentliga köken, nu har den siffran sjunkit till 29 procent, samtidigt som de svenska mjölkbönderna just nu drabbas väldigt hårt av låga världsmarknadspriser.

Att en svensk paradgren som hårdosten tappar så mycket marknad inom offentlig upphandling är illavarslande. Särskilt med tanke på de svenska ostarnas kvaliteter. Till exempel finns ofta betydligt mer salt i många importerade ostar, sannolikt eftersom man med en högre salthalt kan producera ost som innehåller mer vatten samtidigt som man kan dra ner på mjölkinnehållet och därmed få ned priset. Alla torde vid det här laget vara medvetna om att det är bra att ha koll på hur mycket salt man får i sig och ett sätt att minska på saltet är att välja de svenska hårdostarna. Saltet gör dessutom att osten får smak utan att ha varit lagrad. Våra svenska ostar lagras för att få sin smak samt konsistens.

Tack vare våra duktiga mjölkbönder har vi också friska kor som inte behöver antibiotika. Svenska bönder använder minst antibiotika i EU till sina djur och det ska vi vara stolta över och värna om. Väger vi även in andra fördelar bidrar till exempel våra djur till öppna landskap med biologisk mångfald. Kollegor i andra länder har betydligt lägre krav på djuromsorg och miljöhänsyn – det blir billigare att producera, men sämre för djuren och miljön.

Även om en del kommuner ställer krav på djurskydd i sina upphandlingar visar LRFs undersökning att många kommuner fortfarande väljer livsmedel som inte lever upp till det svenska regelverket. Du får vad du betalar för – den insikten har de flesta av oss när det gäller allt från bilar till hus. Men det borde vara självklart att vara lika noga med det vi lägger på tallriken. Och det går att låta andra krav än pris avgöra vid offentlig upphandling.  Det finns ett lagligt utrymme för att ställa särskilda krav på kvalitet på de produkter som ska köpas in, såsom särskilda krav på djuromsorg och miljöhänsyn.

Svensk ostproduktion är viktig för Sveriges mjölkbönder. På ett kilo ost går det åt ca 10 liter mjölk.  Vill vi föra vidare vår mattradition och vårt kulturarv till nästa generation borde det vara självklart med svensk ost i skolan och på sjukhusen.  Här kan offentlig upphandling föregå med gott exempel och visa vägen. Genom att ställa krav på djurskydd och miljöhänsyn ger man även svensk ost och därmed svenska mjölkbönder  möjlighet att konkurrera på lika villkor, och bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion

Xxx regionordförande LRF XX