Vi är stolta över hur vi tar hand om våra djur på våra gårdar. Det är vårt jobb är att se till att de har det bra – varje dag. Vi jobbar också för att produktionen ska vara så hållbar och bra för miljön som möjligt. Ett engagemang vi delar med våra kollegor runt om i Sverige. Och svensk köttproduktion står sig väl ur flera hållbarhetsaspekter. Till exempel ger svenskt kött lägst utsläpp per kilo kött, dessutom med minst antibiotikaanvändning i hela EU. Faktum är alltså att Sverige bönder borde producera en större del – inte mindre - av världens kött.

I debatten framgår inte att det finns tydliga skillnader i utsläpp och miljöpåverkan mellan olika länders köttproduktion. Det är inte logiskt. FNs livsmedelsorgan FAO har belyst de stora skillnaderna i klimatutsläpp mellan köttproduktionen i olika delar av världen. Utsläppen från nötköttsproduktion i stora delar av världen är mer än dubbelt så stor som den från Europa räknat per kg kött. Och klimatutsläppen från det svenska lantbruket minskar stadigt. Räknat per kilo kött är utsläppen av metangas avsevärt lägre från svenska nötkreatur än exempelvis brasilianska. Svensk produktion kan också binda kol i mark genom bete, vallodling kombinerat med trädplantering.

I samband med klimatmötet i Paris sa statsminister Stefan Löfven att han minskat sitt köttätande för klimatet. Det statsministern också borde säga är att de gånger han äter kött väljer han svenskt. En anledning till att utsläppen från maten ökar i Sverige är nämligen att vi äter en allt större andel importerad mat med högre klimatpåverkan. Vi behöver skilja på kött och kött. Så oavsett om du vill äta kött eller andra produkter - välj det med så låga utsläpp som möjligt. Här står det svenska nötköttet sig bra i en internationell jämförelse, tack vare hög effektivitet och god djurhälsa.

All matproduktion ger utsläpp. Det kommer vi inte ifrån eftersom det beror på biologiska processer. Men vi bönder jobbar ständigt med åtgärder som ska förbättra klimatet. Det handlar till exempel om effektiviseringar, odling av proteingrödor och hur vi bäst nyttjar naturbetesmarker. Och det är därför viktigt att den nationella livsmedelsstrategi som regeringen nu arbetar med har målet att Sverige borde producera en större andel – inte mindre – av världens kött.

Åsa Odell, ordförande LRF Kött
Jan Forssell, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter