Stenmur

Vecka 47 - 2021

Här hittar du information och underlag till politikermöten under vecka 47. Tillsammans höjer vi politikernas kunskapsnivå och bidrar till att de fattar beslut för en hållbar framtid!

Vi har inte EN lösning - vi har tusentals!

Hållbarhet är inte en fråga, utan många sammansatta frågor som påverkar varandra. Därför måste politikerna ha kunskap och insikter om hur det hänger ihop. Som Sveriges bönder med aktiv drivkraft i hållbarhetsarbetet söker vi nu kontakt med politiker.

Vi på LRF  är beredda att erbjuda den breda erfarenhet och djupa kompetens som våra medlemmar och vår organisation besitter inom jord, skog, djur och trädgård. Sveriges bönder kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle.

Därför siktar vi på att  under vecka 47 träffa så många politiker vi kan och berätta om hur jord- och skogsbruket idag arbetar för ökad hållbarhet.
För oss handlar klimat- och hållbarhetsarbete om vad vi kan lämna vidare till kommande generationer. Det är det vi jobbar med varje dag.

Vi har inte EN hållbar lösning - vi har tusentals.

Det är hälsningen till politikerna från oss som lever i och av naturens kretslopp och är beroende av väder och fotosyntesen i våra företag.

"Under Vecka 47 nyttjar vi kraften i folkrörelsen"