Att ha en bra relation med sina lokalpolitiker kan betyda mycket för lokala företagare. En av alla kommungrupper som satsat på just den relationen finns i Helsingborg. De bjuder in till möten med kommunens politiker varje år, där vissa möten sker ute på medlemmars gårdar.

- När vi bjuder in till möten så är det alltid bra uppslutning. Det är inga som pliktskyldigt skickar en representant, utan alla partier är genuint intresserade och nyfikna på vad vi har att säga, säger Lars Törner, kommungruppsordförande i Helsingborg.

- Vi har lyckats bygga upp ett förtroende och de lyssnar på oss. Vi försöker alltid att lyfta frågor som är relevanta, både för oss företagare i det gröna näringslivet, men som också är relevanta för kommunen. Vi är noga med förberedelserna för att understödja våra budskap på fakta, det tror jag har stärkt förtroendet, säger han.

- Nyckeln till framgången för oss är att vi har flera engagerade och pålästa LRF-medlemmar i kommungruppen som krokar arm och jobbar tillsammans. Det är ett lagarbete, tillägger Lars.

Konstruktiva förslag gav resultat

När kommunen planerade för reservvattentäkter i kommunen kom ett kvitto på de förtroendevaldas arbete gentemot kommunen. De första planerna placerade vattentäkterna på jordbruksmark och skulle ta något hundratal hektar i anspråk. När kommungruppen fick höra talas om planerna lämnade de in ett alternativt förslag på områden som skulle begränsa inskränkningen. Det gav resultat! Kommunen lyssnade och valde istället en av de föreslagna platserna.

- Det går att förändra, säger Lars.

Mycket support från kommunen att prata om hållbarhet

I Helsingborg hade de sedan tidigare ett politikermöte inbokat och passar nu på att använda det mötet inom ramen för Vecka 47. Mötet kommer handla om beredskap och hållbarhet, kopplat till stad och land. De kommer bland annat prata om energiförbrukning och biogas, livsmedelsförsörjning och markanvändning.

- Jag stämde av frågorna med kommunen och fick starkt stöd för att lyfta fram frågan om hållbarhet och beredskap, de tyckte att det var viktiga frågor att prata om, säger Lars.

- Det finns ett stort engagemang kring biogas i kommunen, det vill vi stötta och uppmuntra dem att fortsätta satsa på. Vi kommer också prata om kretsloppet och klimatfrågan.

- Som så många andra kommuner är Helsingborg omgärdat av jordbruksmark. Vi kan ju inte förbjuda kommunen från att bygga, men vi vill lyfta vikten av att bygga smart. Vi har bara en chans, jordbruksmarken går inte att återskapa, säger han.