Budskap hållbarhetskampanjen

Budskapsbroschyr hållbarhetskampanjen - alla budskap

Fem faktaunderlag med olika teman 

1. Varför är svenska livsmedel ett hållbart val?
2. Varför är det viktigt att inte bygga bort jordbruksmarken?
3. Hur bidrar skogsbruket till en hållbar framtid?
4. Varför är lönsamheten i jordbruket viktig för den biologiska mångfalden?
5. Varför behöver Sverige producera mer livsmedel?

Budskap inklusive frågor och svar

Kommunstatistik och regionfakta

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner.

Det gröna näringslivet 2020

LRF_Infografik_PowerPoint - Gröna näringars betydelse för näringslivet - fakta länsvis

Broschyrer och material att ge till politiker

Till beslutsfattare: informationsblad om skogen
Till beslutsfattare: informationsblad om klimatet
Till beslutsfattare: informationsblad om maten

Till beslutsfattare - komplett informationsblad om skogen, klimatet och maten

LRF infografik om olika områden

Inspiration 

  • Lobbyskola för kommungrupper (inspelad 2020)

Lobbyskolan del 1 - Kommungruppernas roll i LRF:s lobbyarbete, Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande

Lobbyskolan del 2 - Hur fungerar en kommun? Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg, LRF

Lobbyskolan del 3 - LRF:s opinionsarbete, Gunnar Gidefeldt kommunikationschef & Anna Ross, chef sociala medier

Lobbyskolan del 4 - God myndighetsutövning i landets kommuner, Åsa Hill, expert äganderätt

Lobbyskolan del 5 - Kommungruppernas tips, Jakob Andersson ordförande i Motala kommungrupp i Östergötland, Lars Törner ordförande i Helsingborgs kommungrupp i Skåne och Helena Åkerberg-Hammarström, regionchef i LRF Dalarna och LRF Gävleborg


Presentationer som visas under Lobbyskolan

Om att påverka (3:42) Tips på hur man bättre kan nå ut med sitt budskap 

Skog (2:20 min) Det hållbara svenska skogsbruket 

Mat (2:39 min) Den hållbara svenska livsmedelsproduktionen 

Biologisk mångfald (3:20 min) Betydelsen av biologisk mångfald 

  • Film - Tre tips till kommunpolitiker

Kommunpolitiker har stor makt att påverka framtiden i hållbar riktning. Här bjuder Beatrice Ramnerö, en av LRFs hållbarhetsambassadörer i norr på tre användbara tips. Till LRF Norrbottens youtubekonto där filmen finns!

Annat som kan vara bra att ha

  • www.sverigesbönder.se

Här hittar du ett hållbarhetsquiz som kan användas vid mötet, eller för egen del för att lära sig snabba fakta. 

Du hittar vårt quiz här.

Svaren hittar du här

Återrapportering

När du genomfört en aktivitet fyller du i detta formsformulär och skickar in!