Vad gör man på ett årsmöte i lokalavdelningen?
Man summerar året som gått, planerar för det nya året och väljer vilka som ska sitta i lokalavdelningens styrelse och vem som ska vara ordförande. Dessutom är årsmötet ett bra tillfälle att träffa grannar och andra och ha det trevligt tillsammans.

Varför ska du gå dit?
Årsmötet är en chans att vara med och påverka LRFs arbete både i din lokalavdelning, i regionen och i förlängningen också på riksnivå, genom motioner.

Vad gör du om du har förslag på aktiviteter som lokalavdelningen kan arrangera?
Du kan framföra dem på årsmötet. Det är där man gör en verksamhetsplan för det nya året. 

Hur går du tillväga om du vill skriva en motion? Vad händer med din motion på årsmötet?
Skriv en motion och lämna den till styrelsen i din lokalavdelning. Ta reda på i hur god tid före årsmötet motionen ska lämnas in. Du får även väcka frågan på årsmötet. Årsmötet fattar sedan beslut om motionen ska gå vidare till regionförbundsstämman.

Årsmöte på hösten, 15 oktober – 30 november

LRF Gävleborg
LRF Jönköping
LRF Mälardalen
LRF Norrbotten
LRF Södermanland
LRF Västerbotten
LRF Västra Götaland
LRF Örebro
LRF Östergötland


Årsmöte på vintern, 15 januari – 15 februari

LRF Dalarna
LRF Gotland
LRF Halland
LRF Jämtland
LRF Skåne
LRF Sydost
LRF Värmland
LRF Västernorrland