Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Brev och checklista.pdf

Protokollmall/instruktioner årsmöte.pdf

Regional föredragningslista Jönköpings län.pdf

Regional föredragningslista för sammanslagning.pdf

Silvernål nominering.pdf

Gröna hjärtat.pdf

Tips för överlämning ny styrelse.pdf

Verksamhetsplan 2018.pdf

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Hälsning från Palle Borgström. Spela upp klippet direkt på mötet eller ladda ner i förväg om ni inte har Internet i lokalen. Du kan också ladda ner hälsningen i textformat.

Lägesrapport för stämmobeslut 2017.pdf

Årets lokalavdelning 2018.pdf

Ska rapporteras:

Hämta och fyll i verksamhetsberättelse (kräver inloggning)

Här fyller du i din valrapport digitalt. (kräver inloggning)

OBS: En förutsättning för att aktivitetsstöd skall utbetalas till lokalavdelningen är att valrapport och verksamhetsberättelse inrapporteras digitalt senast den 15 december 2017.

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)