Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna verksamhetsplan och er valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Checklista.docx

Protokollmall årsmöte.docx

Konstituerande protokollmall.docx

Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsberättelsen (kräver inloggning)

Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsplanen (kräver inloggning)

Silvernål skrivbar.pdf

Gröna hjärtat.pdf

§12 Medlemsdialog-Framtidensfolkrörelse

Tips för överlämning.pdf

Åtta steg för sammanslagning.pdf

Föredragningslista för mötesdeltagare.docx

Föredragningslista för mötesordförande.docx

Föredragningslista sammanslagning.docx

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Film med Palle Borgström

Efter årsmötet:

Här fyller du i och lämnar in er valrapport digitalt. (kräver inloggning)

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)