Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Brev och checklista.pdf

Protokollmall/instruktioner årsmöte.pdf

Regional föredragningslista Jönköpings län.pdf

Regional föredragningslista för sammanslagning.pdf

Silvernål nominering.pdf

Gröna hjärtat.pdf

Tips för överlämning ny styrelse.pdf

Verksamhetsplan 2019.pdf (finns också digitalt via Mina Uppdrag)

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Film - framtidens folkrörelse. (se via Youtube)

Årets lokalavdelning 2018.pdf

Ska rapporteras:

Hämta och fyll i verksamhetsberättelse (kräver inloggning)

Här fyller du i din valrapport digitalt. (kräver inloggning)

OBS: En förutsättning för att aktivitetsstöd skall utbetalas till lokalavdelningen är att valrapport och verksamhetsberättelse inrapporteras digitalt senast den 15 december 2018.

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)