Stämman inleddes i skämtsam anda med inslag från TV LRF, Den gröna kanalen. Personalen, ”LRFs stödstrumpor ”under ledning av Anders Hermansson, blev intervjuade i olika skepnader och fick publiken att skratta och applådera om vartannat.
- Vi får skratta på en stämma, sa Kicki Svensson, alias ”Pippi” innan de mer allvarliga förhandlingarna tog vid.
Lars-Ove Johansson tryckte i sitt stämmotal på vikten av mångfald bland de förtroendevalda.
- Ni i kommungrupper och lokalavdelningar är så viktiga i er bygd. Fler kan engageras om de bara får frågan. Att ha både män och kvinnor, unga och gamla, ger en bättre verksamhet. Vårt mål är att före 2020 ha 40 procent kvinnor på stämman, idag är det 20 procent. Det är positivt att se att vi ha fler yngre på stämman nu, men även ni kan bli fler.
Lars-Ove talade också om valfrågorna och att tillsammans är vi starka och kan göra avtryck.
Göran Almberg vid enheten koncernekonomi och finans, LRF, redogjorde för LRFs ekonomiska utveckling. För att även i fortsättningen ha en stabil ekonomi har man gjort en översyn av organisation och finansiering från år 2015 och framåt. Göran Almberg kunde ändå presentera ett starkt ekonomiskt resultat för 2013.

Bantad styrelse
Valberedningen föreslog att regionstyrelsen ska bestå av åtta ledamöter inklusive ordinarie ledamot från LRF Ungdomen, vilket betyder neddragning med en ledamot.
Regionstämman antog valberedningens förslag. Omvalda för mandatperioden 2014-2016 blev Lars-Ove Johansson, Per-Göran Sigfridsson och Sofia Hidling. Lennart Svenzén avslutar sitt uppdrag på egen begäran.

Utmärkelser
Silvernålarna gick till Conny Berg Mellersta Kinnevald lokalavdelning, Lena Glindell Västra Sevede lokalavdelning, Carl-Gustav Andreasson Moheda lokalavdelning, Ingela Svensson Odensvi lokalavdelning. Som en överrakning fick även Anders Hermansson, Växjö kommungrupp och Per Petersson, styrelseledamot i regionstyrelen, varsin guldnål. Pris för årets lokalavdelning togs emot av Mellersta Kinnevald, ordförande Lena Stenemo och för årets kommungrupp av Västervik, ordförande Joakim Andersson.
Bernhard Ekströmsstipendiet tilldelades Hanna Karlsson och Camilla Logarn.

Motioner som gick vidare till riksförbundsstämman
Följande fem motioner gick vidare:
Sakägare, Mörbylångadalens LRF, Sydöstra LRF, Ottenby LRF och Torslunda LRF
Motionen yrkar på att de personer som inte är folkbokförda och inte betalar skatt i den kommun där byggnation sker, med andra fritidshus, inte ska vara sakägare och ha yttranderätt.
Sveriges livsmedelsförsörjning, Bergunda LRF
Motionen yrkar på att LRF ska arbeta för full självförsörjningsgrad av livsmedel.
Vildsvin, Älghult LRF
Motionen yrkar på ersättning med 1000 kr per skjuten gris.
Mobiltäckning- Almundsryds LRF
Motionen yrkar på bättre batteribackup för mobilmaster.
LRF- kooperation-framtidsdebatt-LRFs roll, Gamleby LRF
Motionen yrkar på att LRF centralt tar på sig att leda den kooperativa idédebatten och att visa konkret de resultat man kommer fram till.

Enligt styrelsens förslag blev motion om strategi för svenska mervärden, och motion om kommunala avgifter, skrivelser.
Avslutningsvis reste sig Stefan Runesson, kommungruppsordförande i Växjö, för att ge en stor eloge till styrelsens och personalens idoga arbete. Kent Algotsson, kommungruppsordförande i Tingsryd, stämde in men uttryckte också sin besvikelse över vildsvinens framfart.

Bernhard Ekström
Hanna Karlsson
Camilla Logarn

Silvernål
Conny Berg Mellersta Kinnevald lokalavdelning
Lena Glindell Västra Sevede lokalavdelning
Carl-Gustav Andreasson Moheda lokalavdelning
Ingela Svensson Odensvi lokalavdelning

Året Lokalavdelning
Mellersta Kinnevald, ordförande Lena Stenemo
Årets kommungrupp
Västervik, ordförande Joakim Andersson