Årets stämma inleddes med en film från ”De gröna näringarnas arena” där LRF Sydost tog täten i hinderlöpning. Det satte tonen för en stämma med god stämning, bra diskussioner och intressanta talare.

Trots lågt stämmodeltagande – 167 fullmäktige registrerade sig, vilket är färre än tidigare år – var styrelse och personal nöjda med årets stämma. Även deltagarna gav goda vitsord.

- Det var en inspirerande stämma. Bra genomförande, även tidsmässigt. Motionsbehandlingen gick snabbt och en intressant dragning av landshövdingen. Ett allmänt positivt intryck, det enda jag saknade var enskilda presentationer av silvernålarna, sa Börje Olofsson.

Lars-Ove Johansson, regionordförande, höll ett tal som kopplade ihop LRFs historia med att ta täten och tillsammans nå viktiga delmål.

En av talarna var ICA-handlare Patrick Wiberg från ICA Maxi Kalmar, som med sitt engagemang fick stämmodeltagarna med på noterna.
- Det är bara tillsammans som vi kan åstadkomma en positiv utveckling för den regionala maten. Är ni med på det, sa Patrick och fick ett rungande ”ja” till svar.

Stefan Karlsson, landshövding i Kalmar län, höll ett uppskattat tal, bland annat om resultatet av livsmedelsstrategin.
- Jag är glad att vi tillsatte en grupp som skulle genomföra den. Vi har kommit långt med att förverkliga den, sa Stefan och nämnde råd för kompetensförsörjning, företagsstödjande system , ansökan om tio miljoner till en FoU-satsning, mötesplatsen kring svensk råvara på Öland samt en regional skogsstrategi.

Bra diskussioner i motionsbehandlingen
Av totalt tolv motioner fick fullmäktige under förmiddagen pricka för de tre motioner som de ville skulle behandlas i plenum. Det blev Klimatskatt kött och flyg, Förenklingsarbete och Miljötillsynsavgifter. Dessutom tillkom Medelstilldelningen, då den generade mycket diskussioner på motionstorget.

Hanna Karlsson, Norra Öland, uppskattade motionstorget.
- Det kommer fram fler röster än det gör annars. Men det är bra att också kombinera med några motioner i plenum.

Pär Danielsson, Järeda-Virserum LRF, var aktiv på stämman och bidrog till att fler motioner gick vidare till riks. Totalt blev det fem: Sakägare, Miljötillsynsavgifter, Den anonyma riksförbundsstyrelsen, Analys organisationsmedlemmar och Förenklingsarbete/EUstöd.

- Ur Järeda-Virserums perspektiv var det en jätteintressant stämma, många motioner. Vi är inte förtjusta i motionstorget då vi med tre motioner i år inte hade en chans att besöka övriga stationer. Roligt att det blev diskussioner och att presidiet lyfte ytterligare en motion i Plenum, sa Pär Danielsson

Stefan Runesson, ordförande i Växjö kommungrupp, gick upp och talade starkt för motionen kring Förenklingsarbete och EU-stöd.
- Vi måste vara mycket tuffare med förenklingsregler. Vi har inte sett någon förbättring ännu, sa Stefan Runesson.

Silvernålar delades ut till Henrik Petersson, Roger Williamsson, Arne Thörn, Gunilla Nilsson, Mikael Andersson och Anna-Karin Henriksson. Arne Thörn fick dessutom ta emot ett hedersomnämnade för sitt engagemang med bonnaluncher och mjölkmanifestationer.

Den som visade mest uppskattning för sitt pris var Kenneth Sturesson som fick Dan Bernekes pris för sitt goda engagmang som bondekompis.

Stämmoprotokoll 2016