Redan i dörren märkte stämmodeltagarna att det skulle bli en annorlunda stämma när Camilla Logarn glatt hälsade välkommen med en godiskorg på magen. Anders Hermansson, alias Tilda, lyfte stämningen ytterligare i ett inledande framträdande på scen. Medlemmarnas centrala betydelse framgick i stämmans olika programpunkter och prisutdelningen gjordes med pompa och ståt. I ett konfettiregn tilldelades Torhamn LRF respektive Ljungby kommungrupp utmärkelsen årets lokalavdelning och årets kommungrupp. Övriga utmärkelser:

Silvernålar
Gunilla Stenemo
Håkan Lundgren
Jan-Erik Karlsson
Carl-Johan Nordström
Ronny Håkansson
Harald Henriksson

Bernard Ekström
Hanna Lindahl
Gunilla Johnsson

Dan Bernekes minnesfond
Sven Nilsson

Ett nyinstiftat hederspris fick Anders Johansson för sin framgångsrika motion om rankning av länsstyrelserna, som behandlades för två år sedan.
Verksamhetsberättelsen drog styrelsemedlemmarna på scen med varsin talande löpsedel. Efter lunch höll Darryl Finnell ett uppskattat inslag om affärsmannaskap och företagande som fick många av producenterna i lokalen att lyssna.

Motionsbehandlingen hade gjorts om något i år efter önskemål. När stämmodeltagarna kom fick de pricka för vilka tre motioner som de ville skulle behandlas i plenum. Övriga motioner behandlades i motionsrum som de gjorts de senaste åren. Deltagarna fick i vanlig ordning välja vilka motioner de ville följa och diskutera med representanter från styrelse och personal.

De motioner som behandlades i plenum handlade om medlemsavgifter, varg och centralisering till Stockholm men gav inte upphov till några livliga diskussioner. Björn Lindestam höjde rösten om vikten av att behålla och värva nya personmedlemmar. Stämmoordförande Göran Wilén kunde klubba beslut enligt styrelsens förslag. De tre motioner som gick vidare till riks var Partipolitiskt obunden, Sverige är större än storstan och Tidningen Land.

För bilder, se artikel till höger!

 

____________________________________________________________________ 


Regionstämman 2014

Den 20 mars 2014 hölls årets regionstämma på Brofästet i Kalmar och 199 ombud var på plats. Fem motioner klubbades vidare till Riksförbundsstämman och regionstyrelsen beslutades minska från nio ledamöter till åtta.

Lars-Ove Johansson fick fortsatt förtroende som ordförande och talade i sitt stämmotal bland annat om vikten av mångfald bland de förtroendevalda. Styrelsen beslutades vidare minska från nio till åtta personer, plus ledamot från LRF Ungdomen. Lennart Svenzén avslutade sitt uppdrag på egen begäran.

Fem motioner vidare till riksförbundsstämman

 • Sakägare Mörbylångadalens LRF, Sydöstra LRF, Ottenby LRF och Torslunda LRF
  Motionen yrkar på att de personer som inte är folkbokförda och inte betalar skatt i den kommun där byggnation sker, med andra fritidshus, inte ska vara sakägare och ha yttranderätt.
 • Sveriges livsmedelsförsörjning, Bergunda LRF
  Motionen yrkar på att LRF ska arbeta för full självförsörjningsgrad av livsmedel.
 • Vildsvin, Älghult LRF
  Motionen yrkar på ersättning med 1000 kr per skjuten gris.
 • Mobiltäckning Almundsryds LRF
  Motionen yrkar på bättre batteribackup för mobilmaster.
 • LRF- kooperation-framtidsdebatt-LRFs roll, Gamleby LRF
  Motionen yrkar på att LRF centralt tar på sig att leda den kooperativa idédebatten och att visa konkret de resultat man kommer fram till.

Enligt styrelsens förslag blev motion om strategi för svenska mervärden, och motion om kommunala avgifter, skrivelser.

Hur fortgår arbetet?

Till höger hittar du information kring vad som händer efter stämman  i pdf-form - Lägesrapport kring hur arbetet med motionerna fortskrider efter riksförbundsstämman, Stämmohandlingar regionstämma 2014  inkl. verksamhetsberättelse 2013 samt Stämmouttalande 2014 från LRF Sydost - Sverige behöver en nationell livsmedelsstrategi 

Utmärkelser

Bernhard Ekström
Hanna Karlsson
Camilla Logarn

Silvernål
Conny Berg Mellersta Kinnevald lokalavdelning
Lena Glindell Västra Sevede lokalavdelning
Carl-Gustav Andreasson Moheda lokalavdelning
Ingela Svensson Odensvi lokalavdelning
Anders Hermansson, Västra Norrvidinge
Per Petersson, Källa-Persnäs lokalavdelning

Året Lokalavdelning
Mellersta Kinnevald, ordförande Lena Stenemo

Årets kommungrupp
Västervik, ordförande Joakim Andersson

________________________________________________________________

Regionstämman 2013

Lägesrapport motioner och skrivelser från regionstämman 2013 

Stämmohandlingar regionstämman 2013, verksamhetsberättelse 2012 

En lägesrapport för motionerna från riksförbundsstämman 2013 

Stämmouttalande livsmedelsstrategi LRF Sydost.pdf Stämma och årsmöten | PDF (96 kb)
Lägesrapport riksstämman 2014.pdf Stämma och årsmöten | PDF (229 kb)

Kontakt

Eva Söder, Projektkoordinator/stf projektchef Mer mat – fler jobb, Eventansvarig LRF Samköp
Mobil: 070-845 67 20
Telefon: 0480-49 64 08
E-post: eva.soder@lrf.se