Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna verksamhetsplan och er valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Checklista.pdf

Protokollmall årsmöte.docx

Protokoll med manus.pdf

Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsberättelsen (kräver inloggning)

Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsplanen (kräver inloggning)

Silvernål skrivbar.pdf

Gröna hjärtat.pdf

Livsmedelsstrategi, Gävleborg.pdf

Tips för överlämning.pdf

Åtta steg för sammanslagning.pdf

Föredragningslista för mötesdeltagare.pdf

Föredragningslista för mötesordförande.pdf

Föredragningslista för sammanslagning.pdf

Hälsning från förbundsordförande, Palle

Lägesrapport för stämmobeslut 2017.pdf

Årets lokalavdelning 2018.pdf

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Efter årsmötet:

Här fyller du i och lämnar in er valrapport digitalt. (kräver inloggning)

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)