Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna verksamhetsplan och er valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Checklista.pdf

Protokollmall årsmöte.docx
Konstituerande protokollmall.docx

Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsberättelsen (kräver inloggning)
Hämta, fyll i och lämna in verksamhetsplanen (kräver inloggning)

Silvernål skrivbar.pdf
Gröna hjärtat.pdf

Om Hållbarhetsquizet.ppt
Hållbarhetsquiz.pdf
Hållbarhetsquiz - svar.pdf
§12 Hållbarhetsquiz - Instruktioner.pdf

Tips för överlämning.pdf

Föredragningslista för mötesdeltagare.pdf
Föredragningslista för mötesordförande.pdf

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Hälsning från Palle Borgström

Efter årsmötet:

Här fyller du i och lämnar in er valrapport digitalt. (kräver inloggning)

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)