I valberedningen får du möjlighet att påverka valet av lokalavdelningens styrelse. Samt att ta fram förslag till en lokalavdelningsstyrelse med en sammansättning som ger styrelsen goda förutsättningar att kunna fungera bra och leda lokalavdelningens arbete framåt i bygden!  

Vill ni ha tips och råd i ert valberedningsarbete?  

Ta del av innehållet i den handbok som LRF har tagit fram till lokala valberedare som ska vara ett enkelt och grundläggande stöd i ert arbete att använda under året för att hitta de personer som bäst företräder LRFs medlemmar i er bygd. Handboken Valberedd! - En handbok till lokala valberedare.

Min handlingsplan.pdf Valberedning | PDF (250 kb)
Statistik Så ser medlemmarna ut.pdf Valberedning | PDF (987 kb)