Till höger finner du länkar till LRFs verktyg, mallar och stödfunktioner  du kan ha nytta av i ditt förtoendemannauppdrag; 

Arvodeshantering - i systemet Payroll

Här hittar du all informatioon om systemet Payroll som LRF använder för att hantera arvoden, milersättningar och utlägg för dig som förtroendevald.

Beställ utskick

Via LRF Utskick & Layout beställer du sms, e-post och postala utskick.

Medlemsvärning

Vi behöver bli fler som driver på för landsbygdens och de gröna näringarnas framtid. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att de gröna näringarna växer, blir mer lönsamma och attraktiva. Här hittar du all samlad information inför medlemrekrytering. 

Stadgar och styrdokument

TIll höger hittar du samlat LRFs stadgar samt styrdokument.