LRF använder en extern leverantör, Söderberg & Partner, för utbetalning av arvoden till förtroendevalda. Arvoden, milersättningar och utlägg registreras enkelt i Payroll. Du som är förtroendevald registrerar själv dina timmar, resor och utlägg i systemet.

Så här gör du

För att kunna logga in behöver du en profil som skapas i Payroll av ansvarig på din LRF-region. Kontakta regionen för att få hjälp med inloggning. När du blivit registrerad i systemet skickas ett automatiskt e-postmeddelande med länk till den e-postadress som uppgetts och som ligger i dina kontaktuppgifter hos Söderberg & Partner.

När och hur får jag pengarna utbetalade

Senast den 5:e (förutom januari där den 3:e gäller) ska dina timmar, utlägg och körda mil vara registrerade varje månad. Har du registrerat senast den 5:e i månaden så kommer utbetalning den 25:e. Ligger 25:e på en helg sker utbetalning vardagen innan helg. Registrering kan ske senast tre månader tillbaka i tiden

Ersättning utbetalas ut via Swedbank
Du registrera själv, i Swedbanks utbetalningssystem (SUS) här, det konto du önskar få pengarna utbetalade till. 

Payroll som app

Du kan också använda Payrolls app för att rapportera dina timmar för arvodesutbetalning. OBS! Det går tyvärr inte i dagsläget att rapportera milersättningar och utlägg.

Här finns användarmanualer

När du loggat in i Payroll ser du längst ned till vänster på sidan olika användarmanualer för systemets funktioner. Här hittar du:

  • Manual för rapportering
  • Manual för avvikelserapport
  • Manual för milersättning och traktamente
  • Manual för utläggsräkning

Aktuella länkar och dokument

Under Relaterat till höger hittar du lathund samt  arvodes- och reseräkningsblanketter.

Länk till Payroll finns här.

Konakt

Om du har övergripande frågor, problem vid inloggning eller behöver stöd vid registrering, kontakta Monica Fie som hos LRF ansvarar för Payroll för förtroendevalda; monica.fie@lrf.se eller tfn 010-184 44 53.