De beslut som fattas i Sveriges 290 kommuner får ofta konkret betydelse för medlemmarna. I din roll som förtroendevald får du koll på de lokala politiska processerna och lär känna politiker och tjänstemän, vilket gör det lättare att ha en dialog och påverka utfallet på ett strukturerat sätt. Många gånger kan du som förtroendevald också bidra med fördjupad kunskap från LRFs experter, så att beslut som berör LRFs medlemmar baseras på rätt information.

Som förtroendevald i LRFs 271 kommungrupper har du också en kontinuerlig dialog med både lokalavdelning och region, och på egen hand eller tillsammans med andra organisationer kan er grupp arrangerar tema- eller politikerträffar i de frågor som har stor betydelse i er kommun.

För att få grepp om de demokratiska processerna, som årsmöte och verksamhetsberättelse finns mallar och checklistor att ta hjälp av.

Till höger hittar du bland annat förslag till Arbetsordning.