De beslut som fattas i Sveriges 290 kommuner får ofta konkret betydelse för medlemmarna. I din roll som förtroendevald får du koll på de lokala politiska processerna och lär känna politiker och tjänstemän, vilket gör det lättare att ha en dialog och påverka utfallet på ett strukturerat sätt. Många gånger kan du som förtroendevald också bidra med fördjupad kunskap från LRFs experter, så att beslut som berör LRFs medlemmar baseras på rätt information.

Som förtroendevald i LRFs 271 kommungrupper har du också en kontinuerlig dialog med både lokalavdelning och region, och på egen hand eller tillsammans med andra organisationer kan er grupp arrangerar tema- eller politikerträffar i de frågor som har stor betydelse i er kommun.

För att få grepp om de demokratiska processerna, som årsmöte och verksamhetsberättelse finns mallar och checklistor att ta hjälp av.

Till höger hittar du bland annat förslag till Arbetsordning.

Introduktionsfilmer:

En introduktion kan ske på lite olika sätt beroende på om man är engagerad i LRF Ungdomen, en lokalavdelning, i en kommungrupp, i en regionstyrelse eller i riksförbundsstyrelsen. För att alla ska få en gemensam start och att du ska känna dig trygg med ditt uppdrag ber vi dig att titta igenom de filmer som berör ditt eller dina uppdrag.

  • Du börjar med att titta på välkomsthälsningen från förbundsordförande Palle Borgström, den vänder sig till alla förtroendevalda i LRF (film nummer 1 nedan).
  • Därefter letar du upp den eller de filmer som är kopplade till ditt eller dina uppdrag (filmerna 2-5):

Filmerna:

  1. Välkommen till LRF och LRF Ungdomen
  2. Introduktion LRF Ungdomen
  3. Introduktion Lokalavdelning
  4. Introduktion Kommungrupp
  5. Introduktion Regionstyrelsen

När du har tittat igenom de filmer som är aktuella för dig är du redo att utforska denna hemsida. Den är fylld med information, kunskap och mallar som du kommer ha nytta av i ditt uppdrag. Om du har frågor eller funderingar kontaktar du ditt regionkontor alternativt Folkrörelseutvecklingsenheten. Lycka till!