Det finns 955 lokalavdelningar runt om i landet, och en viktig del av ditt uppdrag är att ha en vardaglig kontakt, lyssna och ge stöd, men också dela lösningar och erfarenheter. Som förtroendevald bidrar du till att lyfta lokala frågor som sedan kan drivas av LRF i hela landet.

I din roll som förtroendevald samarbetar du också med företagarföreningar och lokala organisationer och välkomnar nya medlemmar genom att berätta om den nytta de får genom LRF. Lokalavdelningen är är också det sociala nätverket och många sociala aktiviteter anordnas här för medlemmarna. 

Att hålla årsmöte, arbeta fram en verksamhetsplan och redovisa verksamheten ingår också i rollen som förtroendevald. Till hjälp finns det mallar och checklistor och stöd från personal på regionkontoret.

Introduktionsfilmer:

En introduktion kan ske på lite olika sätt beroende på om man är engagerad i LRF Ungdomen, en lokalavdelning, i en kommungrupp, i en regionstyrelse eller i riksförbundsstyrelsen. För att alla ska få en gemensam start och att du ska känna dig trygg med ditt uppdrag ber vi dig att titta igenom de filmer som berör ditt eller dina uppdrag.

  • Du börjar med att titta på välkomsthälsningen från förbundsordförande Palle Borgström, den vänder sig till alla förtroendevalda i LRF (film nummer 1 nedan).
  • Därefter letar du upp den eller de filmer som är kopplade till ditt eller dina uppdrag (filmerna 2-5):

Filmerna:

  1. Välkommen till LRF och LRF Ungdomen
  2. Introduktion LRF Ungdomen
  3. Introduktion Lokalavdelning
  4. Introduktion Kommungrupp
  5. Introduktion Regionstyrelsen

När du har tittat igenom de filmer som är aktuella för dig är du redo att utforska denna hemsida. Den är fylld med information, kunskap och mallar som du kommer ha nytta av i ditt uppdrag. Om du har frågor eller funderingar kontaktar du ditt regionkontor alternativt Folkrörelseutvecklingsenheten. Lycka till!