Det finns 962 lokalavdelningar runt om i landet, och en viktig del av ditt uppdrag är att ha en vardaglig kontakt, lyssna och ge stöd, men också dela lösningar och erfarenheter. Som förtroendevald bidrar du till att lyfta lokala frågor som sedan kan drivas av LRF i hela landet.

I din roll som förtroendevald samarbetar du också med företagarföreningar och lokala organisationer och välkomnar nya medlemmar genom att berätta om den nytta de får genom LRF. Lokalavdelningen är är också det sociala nätverket och många sociala aktiviteter anordnas här för medlemmarna. 

Att hålla årsmöte, arbeta fram en verksamhetsplan och redovisa verksamheten ingår också i rollen som förtroendevald. Till hjälp finns det mallar och checklistor och stöd från personal på regionkontoret.