På sidorna Mina uppdrag (inloggning krävs) finns verktyg som underlättar för att genomföra årsmötessäsongen. Där registrerar ni valrapporten och skapar er verksamhetsberättelse. Där hittar ni även er medlemslista, lista på nuvarande styrelse samt mall för att skriva verksamhetsplan.

Här finns följande dokument för nedladdning:

 1. Checklista för årsmötet, med länkar, kontaktuppgifter och kom-ihåg.
 2. Föredragningslista.
 3. Föredragningslista med instruktioner. Samma som ovan, men med förklarande beskrivningar om vad som ska ske vid respektive mötespunkt.
 4. Föredragningslista för sammanslagning. Används om två lokalavdelningar tänkt gå samman till en. Kontakta regionkontoret eller regionstyrelsen om det blir aktuellt.
 5. Om nedläggning eller sammanslagning. Tips och tillvägagångssätt om man upplever att ingen längre vill/kan driva lokalavdelningsarbetet.
 6. Protokollmall. Ifyllningsbar PDF-mall, fri att använda för att skriva årsmötesprotokoll.
 7. Konstituerande protokollmall. En mall i Word-format, för att göra prokollsutdrag att skicka till exempel till banken.
 8. Gröna hjärtat-information. Information om en uppmuntrande utmärkelse, fri att nyttja för er i lokalavdelningen.
 9. Gröna hjärtat-diplom. Word-mall att använda vid utdelning av Gröna hjärtat.
 10. Silvernål. Information om, och ifyllningsbar PDF-mall för, nominering till LRFs hedersutmärkelse Silvernålen.
 11. Palles hälsning. En hälsning från förbundsordföranden. Att läsa upp eller dela ut, gärna i samband med § 12.
 12. Paragraf 12-instruktioner. Tips, instruktioner och rätt svar - inför temapunkten §12.
 13. Paragraf 12-frågor. Blad att skriva ut och dela ut, inför tipstävlingen och/eller dialogpunkten §12.
 14. Verksamhetsberättelse, finns att hitta på Mina uppdrag.
 15. Verksamhetsplan. En ifyllningsbar PDF-mall, fri att använda om man vill och behöver.