På sidan Mina uppdrag registrerar ni valrapporten och skapar er verksamhetsberättelse. Där hittar ni även er medlemslista, lista på nuvarande styrelse och en mall för att skriva verksamhetsplan.

Logga in på Mina uppdrag genom att högst upp till höger klicka på "Logga in", du kan använda lösenord eller Mobilt Bank ID.

Observera att du ska fylla i såväl valrapport som verksamhetsberättelse digitalt på webben och ska alltså inte skicka in några möteshandlingar per post eller e-post till kontoret. Skicka endast in eventuella motioner, skrivelser och Silvernålsnomineringar till kontoret.

Dokument och underlag till årsmötet:

Brev och checklista

Föredragningslista för mötesdeltagare

Föredragningslista för mötesordförande med instruktioner.

Foredragningslista vid sammanslagning av lokalavdelningar

Föredragningslista för sammanslagning
Används om flera lokalavdelningar ska gå samman till. Kontakta regionkontoret om det är aktuellt.

Protokollmall

Protokollmall för konstituerande styrelsemöte

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse om du vill använda för eget bruk.
Den verksamhetsberättelse som ska skickas in till regionkontoret fylls i och skickas in digitalt här.

Silvernålsnominering (PDF)

Silvernålen
Information och nominering till LRFs hedersutmärkelse Silvernålen.

Gröna hjärtat

Hälsning från LRFs förbundsordförande Palle Borgström
att läsa upp eller dela ut på årsmötet.

Medlemsantal per avdelning och antal fullmäktige till stämman

Instruktioner för punkt 12 på föredragningslistan - LRF för alla
Info, tips och rätt svar

Frågor till punkt 12 på föredragningslistan
Blad att skriva ut och dela ut inför tipstävlingen och dialogpunkten

Information från Studieförbundet Vuxenskolan

Att rapportera:

Här fyller du i och skickar in valrapporten digitalt (inloggning)

Här fyller du i och skickar in verksamhetsberättelsen digitalt (inloggning)

Mer info finns i Mina uppdrag under menyn "Verktyg".

Eventuella motioner och Silvernålsnomineringar skickas via e-post till asa.warlinder@lrf.se 

Regionförbundsstämman 2022

LRF Mälardalens stämma hålls den 16 mars 2022. Ett datum för valda fullmäktige att boka in i kalendern redan vid årsmötet!

Frågor?

Kontakta Åsa Wärlinder, 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se