Du som inloggad förtroendevald kan beställa utskick via beställningsformulär här. Läs igenom hur ni ska göra om ni vill genomföra mötet via teamslänk eller telefon.

Under Mina uppdrag kan du som förtroendevald skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och efter årsmötet lämna in valrapport och motioner.

Dokument och underlag till årsmötet:

Brev inför årsmötet >>
Checklista >>
Föredragningslista >>
Föredragningslista med instruktion >>
Protokollsmall >>
Protokoll konstituerande >>
Hämta och fyll i verksamhetsberättelse här (kräver inlogg) >>
Gröna hjärtat info >>
Gröna hjärtat diplom >>
Silvernål >>
Grönt företagarpris >>
Hälsning från Palle Borgström >>
Frågetävling till §12 >>
Instruktioner till § 12 >>
Verksamhetsplan >>
Tips på överlämning >>
Om nedläggning eller sammanslagning >>
Föredragningslista sammanslagning >>

Efter årsmötet:

Du fyller i valrapporten digitalt, har du inte gjort verksamhetsberättelsen för 2020/2021 så ska du göra den först. Länk till valrapport hittar du här (kräver inloggning)>>

Motioner antagna av årsmötet kan du lämna in här >>

Vill du som medlem skriva en motion till årsmötet så finns länk här >> 

Kontaktperson

Har du frågor kontaktar du Maria Lindström på 010-18 44 419 eller maria.lindstrom@lrf.se.