Planen är att genomföra årsmöten som vanligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men det går även lika bra att hålla digitala årsmöten.

Beställ årsmöteskallelse via Utskick & Layout. De ordnar inbjudningar till såväl fysiska som digitala möten. Klicka vidare här för info om hur du gör!

Under Mina uppdrag kan du som förtroendevald lämna in verksamhetsberättelse, hämta medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och efter årsmötet lämna in valrapport och motioner/skrivelser.

Kontaktpersoner i regionstyrelsen för lokalavdelningar

Regionstyrelsen har fördelat avdelningarna mellan sig. Inför kommande årsmötesperiod kommer de att kontakta er för att bjuda in sig till ert årsmöte. Kontakta dem redan nu om ni vet datum för ert årsmöte eller om ni har något annat som ni vill lyfta!

Kontaktuppgifter till regionstyrelsen hittar du här.

Motioner till regionstämma

Motioner skall vara regionen tillhanda senast den 18 februari 2022. De skickas in via Mina uppdrag – kräver inlogg.

Valrapport

Observera att styrelsen ska fylla i en valrapport under Mina uppdrag senast den 18 februari, gäller likaså verksamhetsberättelsen för 2021.

Har du frågor? Kontakta Mona Thorsson på 010-184 44 49 eller mona.thorsson@lrf.se