Verktyg inför årsmötessäsongen 

På sidan Mina uppdrag (inloggning krävs) finns verktyg som underlättar för att genomföra årsmötessäsongen. Där registrerar ni valrapporten och skapar er verksamhetsberättelse och eventuell verksamhetsplan. Där hittar ni även er medlemslista, lista på nuvarande styrelse samt mall för att skriva verksamhetsplan.

Här finns följande dokument för nedladdning: