Planen är att genomföra årsmöten som vanligt i år fast med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns möjlighet att beställa digitala årsmöten för den som önskar. Detta görs via Medlemsutskick när ni beställer ert utskick. Här hittar du info för att beställa ditt utskick (digitalt och/eller fysiskt).

Dokument och underlag till årsmötet


Dokument för region Örebro

Ordförandebrev med checklista
Föredragningslista
Protokollmall med manus
Föredragningslista vid sammanslagning av lokalavdelningar
Medlemsantal (används för att beräkna antal fullmäktige till regionstämman)
Arbetsordning för kommungrupperna
Motionsmall
Om nedläggning eller sammanslagning
Konstituerande protokollmall
Om utmärkelsen Gröna hjärtat
Diplom Gröna hjärtat
Om utmärkelsen Silvernålen
Verksamhetsberättelse (Till lokalavdelningens egna dokumentation)
Verksamhetsplan (Till lokalavdelningens egna dokumentation)

Tips på aktiviteter i lokalavdelningen
Aktiviteterna i en lokalavdelning kan vara många. Allt från studiecirklar och studiebesök till fester och andra nöjen. Här hittar du tips och idéer!

Efter årsmötet: rapportera senast 14 december

Det enda obligatoriska efter årsmötet är att registrera valrapport samt verksamhetsberättelse digitalt. Registrerad valrapport och verksamhetsberättelse senast den 14 december är ersättningsgrundande (aktivitetsersättning). När du registrerar valrapport och verksamhetsberättelse behöver du som förtroendevald logga in med lösenord eller BankID, via ”Mina uppdrag”

Eventuella motioner som antagits på årsmötet skickas senast den 14 december till: karin.madsen.wessman@lrf.se. Alternativt via webben här. Motioner som kommer in senare behandlas som skrivelser. Motioner skall enligt stadgarna vara regionstyrelsen tillhanda senast den sista vardagen före den 15 december.

Eventuella nomineringar till utmärkelsen Silvernålen skickas senast den 14 december till karin.madsen.wessman@lrf.se. Silvernålen delas ut på regionstämman. 

Gröna hjärtat kan beställas av Karin året runt och är en utmärkelse som delas ut av lokalavdelningen.

Regionstämman 2023

LRF Örebros regionstämma är den 16 mars 2023 - ett datum för valda fullmäktige att boka in i kalendern redan vid årsmötet!

Kontaktperson

Välkommen att höra av dig till Karin Madsen Wessman på regionkontoret, tel. 010-184 43 47 eller karin.madsen.wessman@lrf.se, om det dyker upp frågor!