Två platser på hemsidan för dig som är förtroendevald

På den här sidan (via lrf.se/arsmote) finns information och dokument inför årsmötet som alla som besöker sidan kommer åt. Medlemmar, förtroendevalda och övriga intresserade kan läsa och skriva ut dokument.

Men vissa saker ska bara du som är förtroendevald komma åt och ha möjlighet att redigera. Därför finns Mina uppdrag, där vi har samlat verktyg som underlättar i arbetet kring årsmötet. Här krävs inloggning eftersom du bland annat kan: Registrera valrapport, skapa verksamhetsberättelse och hämta medlemslistor. Under Relaterat här till höger kan du läsa mer om vad Mina uppdrag är.

Dokument och underlag till årsmötet:


Brev och checklista inför årsmötet

Tips till årsmötet och verksamhetsåret

Hämta medlemslistor (kräver inloggning)

Föredragningslista

Föredragningslista för kommungrupp

Protokollmall till årsmötet

Protokollmall till konstituerande styrelsemöte

Hälsning från Palle Borgström - LRFs förbundsordförande

Hämta och fyll i verksamhetsberättelse (kräver inloggning)

Verksamhetsplan

Motionsmall

Arbetsordning LRFs kommungrupper

Stadgar LRFs lokalavdelningar (gäller de med brutet räkenskapsår/årsmöte på hösten)


Möjlighet att beställa digitalt möte

Det är bara förtroendevalda som kan beställa utskick och det gör avdelningen via beställningsformuläret här. Numera kan du som är förtroendevald logga in via Bank-id. I år finns möjligheten att hålla digitalt årsmöte. Läs mer om hur du beställer ett Teamsmöte (som man också kan ringa in till).

Covid-19 

Rekommendationer för fysiska möten med anledning av Covid-19
 

§ 12 - Hållbarhetsfilm och quiz


Instruktioner och filmlänk

Direktlänk till filmen

Hållbarhetsquiz 2020 - frågor

Hållbarhetsquiz - svar

Behöver du filmen som fil (600 MB), mejla karin.madsen.wessman@lrf.se

Utmärkelser

Silvernål skrivbar.pdf

Gröna hjärtat.pdf

Information kring sammanslagning

Åtta steg för sammanslagning.pdf

Föredragningslista för sammanslagning


Efter årsmötet:

* Fyll i din valrapport digitalt. (kräver inloggning)

* Lämna in verksamhetsberättelsen digitalt (kräver inloggning)

Tips för överlämning till ny styrelse.pdf

* Registrerad valrapport och verksamhetsberättelse senast den 15 december är ersättningsgrundande (aktivitetsersättning till lokalavdelningen).

Kontaktperson

Har du frågor kontaktar du Karin Madsen Wessman på 010-184 43 47 eller karin.madsen.wessman@lrf.se.