Bondelunch/frukost

Träffa andra medlemmar för att äta tillsammans och diskutera aktuella ämnen. Bjud exempelvis in någon gäst, till exempel en politiker eller sakkunnig för att ställa frågor direkt kring SAM-ansökan, skattefrågor, arrendefrågor, offentlig upphandling, rovdjursfrågor och så vidare.

Matlagningskurs

Testa en matlagningskurs på lokala och svenska råvaror. Visst finns det många goda regionala specialiteter ni kan laga till. Byt recept med varandra och låter dig inspireras. Passa på att samtidigt på att prata om de svenska mervärdena.

Studiebesök

Har grannarna nybyggt dikostall? Eller kanske har de installerat solceller? Eller provat en ny form av foderblandning? Låt er inspireras av varandra och sprida goda exempel för att främja företagsutveckling på landsbygden genom att göra studiebesök hos varandra.

Styckningskurs

Hur tar man bäst tillvara på olika styckningsdetaljer, utan att allt blir köttfärs? Och hur länge ska man egentligen hängmöra? En styckningskurs är ett sätt för medlemmarna att få ökad kunskap i hela värdekedjan, från jord till bord.

Den attraktiva arbetsplatsen

Jord- och skogsbruk är olycksdrabbade verksamheter. För att förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor, skador och dödsfall samarbetar LRF med föreningen Säker arbetsmiljö Sverige vars medlemmar tidigare varit handledare i projektet ”Säkert Bondförnuft”. Föreningen erbjuder en utbildning om arbetsmiljö i lokalavdelningens regi.
Mer information om utbildningen hittar du här.

Studiecirklar via Studieförbundet Vuxenskolan

Vilka är de aktuella frågorna i just din region? Eller behöver du fördjupade kunskaper inom företagsekonomi? Gör en inventering vad medlemmarna vill och behöver veta. Det kan leda till en givande och informativ studiecirkel.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är LRFs studieförbund och LRF är en av tre grundorganisationer till SV. Tillsammans med vårt studieförbund skapar vi ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning. Likt som LRF, så finns SV i hela landet. 

Du hittar kurser och SV-avdelningar här.
Skulle du inte hitta just din kurs eller studiecirkel, så ta direktkontakt med din SV-avdelning på hemmaplan så hjälper den till att starta en studiecirkel.

Filmkvällar

Affärsmannaskap – hur får jag långsiktig lönsamhet i mitt företag?
LRF har tagit fram en digital utbildning om affärsmannaskapets grunder, som finns på www.lrf.se/affarsmannaskap  och vem som helst kan ta del av den när och var det passar. Nu vill vi erbjuda er i lokalavdelningarna att ordna film-kvällar på temat affärsmannaskap.

Informationsblad: Filmkväll om affärsmannaskap

Kontakta ditt regionkontor  för mer info.

Lanthushållet under 1900-talet
Nu kan din lokalavdelning kostnadsfritt beställa dvd-filmen Lanthushållet under 1900-talet. Filmen bjuder på både nostalgi och eftertanke och en hel del skratt. Hur mycket har egentligen förändrats när det gäller rollfördelningen på gården? Med filmen får du också ett studiematerial till deltagarna och ett förslag på hur ni kan lägga upp filmkvällen med en samtalsledare. Här hittar du mer information om erbjudandet.

Film och frågesport om kooperation
LRF, och organisationen Svensk Kooperation, har tagit fram korta informationsfilmer om kooperationen i Sverige. Till filmerna finns också ett quiz, en digital frågesport, om kooperation. Tillsammans kan filmerna och frågesporten utgöra grunden för en temakväll om kooperation i lokalavdelningen. Filmerna finns här och frågesporten finns här

Gårdsbesök för skolelever

Hur mycket äter en ko? Hur blir det gröna gräset till vit mjölk? Hur många ägg lägger en höna? Barn och ungdomar har ofta många frågor om bönder och bondgårdar. Ta tillfället i akt och bjud in skolelever till gården för att berätta om bondeyrket och livet på landet. Tänk på att barn och ungdomar är framtidens konsumenter.

Läs mer på Bonden i Skolan

Skördefest

Som man sår får man skörda. Passa på att återhämta er efter den intensiva växtsäsongen och bjud in medlemmar med vänner till en skördefest för att fira årets skörd.

Temakvällar

Maskinvisningar, traktorrace, växtförädling, ekologisk odling, starta eget, energiträffar, allemansrätten, fältvandring, viltvård, familjeskogskväll, kvinnligt företagande eller vattenskydd. Det går att ordna en temakväll kring de mest skilda ämnen.

Låt medlemmarna inspireras

Bjud in till talarkväll med en engagerad landsbygdsbo/lantbruksföretagare. Det finns säkert många människor i bygden och bekantskapskretsen som har något intressant att berätta.

”Bonde på krogen"

Förena nytta med nöja och gör ett restaurangbesök med lokalavdelningen. Passa på att vänligt ställa frågan om var maten på menyn kommer ifrån? Kanske leder det till en diskussion där du kan föra fram fördelarna med svenskproducerad mat.

Fler goda exempel

Kika på kalendariet här på lrf.se eller under Gröna Sidorna och Mitt i byn-annonserna i Land Lantbruk för att se vad andra lokalavdelningar hittar på. Kanske är det något som passar även i er lokalavdelning?
Har du frågor, tankar eller fler idéer? Kontakta gärna ditt regionkontor.